Nhiều dự án ở tại Quảng Nam thi công trước khi lập phương án bồi thường

Theo UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có 23 dự án khu dân cư, khu đô thị chủ đầu tư đã chi tiền và tổ chức thi công trước khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ dẫn đến mất hiện trạng, ảnh hưởng đến công tác thẩm định phương án giải phóng mặt bằng.

Ngày 12/7, UBND thị xã Điện Bàn có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về tổng hợp kết quả thanh tra đối với các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, sau khi UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương giải thể Ban Quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và thống nhất cho phép điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thì từ cuối năm 2017 đến nay, toàn bộ các dự án tại đô thị mới này phải dừng lại để rà soát, cập nhật để điều chỉnh ranh giới quy hoạch và khớp nối hạ tầng khung đô thị theo Quy hoạch phân khu điều chỉnh 1/2000 và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý dự án.

Theo UBND thị xã Điện Bàn đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các dự án khu dân cư, khu đô thị chậm tổ chức triển khai, thực hiện. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh quy hoạch nhiều lần cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. 

Hàng chục dự án ở Quảng Nam thi công trước khi lập phương án bồi thường - Ảnh 1.

Một dự án mà chủ đầu tư đã chi tiền và tổ chức thi công trước khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ dẫn đến mất hiện trạng, ảnh hưởng đến công tác thẩm định phương án giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Chu Lai).

Theo UBND thị xã Điện Bàn, cơ bản có 23 dự án khu dân cư, khu đô thị nằm trong quy hoạch Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc mà chủ đầu tư đã chi tiền và tổ chức thi công trước khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ dẫn đến mất hiện trạng, ảnh hưởng đến công tác thẩm định phương án giải phóng mặt bằng, được chia làm ba nhóm.

Nhóm một: Các dự án ảnh hưởng đất nông nghiệp không còn hiện trạng hoa màu, cây cối có 15 dự án

Nhiều dự án ở Quảng Nam thi công trước khi lập phương án bồi thường - Ảnh 2.

Nhiều dự án ở Quảng Nam thi công trước khi lập phương án bồi thường - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo UBND thị xã Điện Bàn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về tổng hợp kết quả thanh tra đối với các dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhóm hai: Các dự án ảnh hưởng đất ở và đất nông nghiệp không còn hiện trạng có 9 dự án

Nhiều dự án ở Quảng Nam thi công trước khi lập phương án bồi thường - Ảnh 4.

Nhóm ba: Các dự án ảnh hưởng mồ mả nhưng không còn hiện trạng có hai dự án

Nhiều dự án ở Quảng Nam thi công trước khi lập phương án bồi thường - Ảnh 5.

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, việc san lấp mặt bằng, triển khai thi công xây dựng tại các dự án khi chưa có quyết định phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án, làm mất hiện trạng cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất của các hộ sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê do các chủ đầu tư nôn nóng, đẩy nhanh xây dựng để đảm bảo tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh Quảng Nam. 

Nguyên nhân thứ hai là việc gián đoạn kế hoạch sử dụng đất do khi tiếp nhận bàn giao đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương để thị xã Điện Bàn tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 tại đô thị mới, đồng thời các chủ đầu tư phải hoàn chỉnh thủ tục pháp lý dự án mới tiếp tục triển khai,…

Cũng theo báo cáo, một số dự án còn có các vướng mắc khác làm chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng như: đất sản xuất thực tế thiếu so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có kết quả xác định nguồn gốc sử dụng đất (dự án Khu đô thị Ven sông Dương Hội); hồ sơ đo đạc dự án có sự sai sót, cần phải điều chỉnh (dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa); đơn giá một số vật kiến trúc, mồ mả không nằm trong quy định theo Quyết định (Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam) nên phải mất thời gian để khảo sát và tổ chức họp để lấy ý kiến (dự án Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung khu vực 2).

Chủ đầu tư không để nhân dân tái lấn chiếm phần diện tích đã đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng. 

Một nguyên nhân khác nữa là do quản lý, thực hiện quá nhiều dự án, cũng như việc các chủ đầu tư chi ứng trước trực tiếp tiền cho các hộ dân không qua đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nên Trung tâm Giải phóng mặt bằng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã không thể ngăn cản, kiểm tra, giám sát hết việc các chủ đầu tư san lấp mặt bằng.

UBND các xã, phường Điện Thắng Trung, Điện Ngọc, Điện Dương, Điện Nam Trung chưa quản lý tốt hiện trạng đất đai tại địa phương.

Kiến nghị hai hướng xử lý các dự án

Theo UBND thị xã Điện Bàn, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo quy định, UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh xem xét, chỉ đạo theo hướng thống nhất cho phép Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các 8 dự án trên cơ sở vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất của các hộ sử dụng đất được ghi nhận.

Cụ thể, 8 dự án gồm: Khu đô thị An Phú, Khu đô thị Phú Thịnh, Khu đô thị Ven sông Dương Hội, Khu đô thị Ánh Dương (thuộc nhóm một);  Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa, Khu dân cư mới Bình An 2, Khu đô thị Ngọc Dương CoCo (thuộc nhóm hai); Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung - khu vực 2 (thuộc nhóm ba).

Đối với 15 dự án còn lại, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị thống nhất chủ trương cho phép giải quyết theo hướng: Trên cơ sở mồ mả, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất của các hộ sử dụng đất được ghi nhận tại các biên bản kê khai và kiểm đếm hiện trạng được lập trước đây giữa Tổ công tác kiểm đếm hiện trạng dự án với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, địa phương tổ chức công khai đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Sau khi được sự thống nhất của các hộ dân, giao Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã tiến hành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ trên cơ sở biểu mẫu, khối lượng đã được lập để trình phê duyệt. 

Trường hợp các phương án được duyệt thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu tư phải chịu phần chênh lệch và xem đây như một phần hỗ trợ cho nhân dân.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để tạo điều kiện cho dự án được tiến hành các bước tiếp theo quy định.

chọn