NHNN chấp thuận SHB tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu

NHNN chấp thuận SHB tăng vốn thông qua chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%.
NHNN chấp thuận SHB tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHB) vừa cho biết đã nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận để lại năm 2019.

Ngân hàng đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để chia cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, với kết quả hoạt động đã đạt được năm 2020 là hơn 3.400 tỷ đồng, SHB đang lên kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%. 

Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021. Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng lên gần 21.300 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với hiện tại.

Theo SHB, việc tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình phát triển của ngân hàng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel II và hướng tới tuân thủ Basel III.

Ngày 22/4 tới, SHB sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Nội dung chi tiết về cuộc họp chưa được ngân hàng công bố.

chọn