Dự án

Những đồ án quy hoạch diện tích hơn 1.000 ha được duyệt trong năm 2020

Cùng với các dự án hạ tầng, trong năm 2020, nhiều đồ án quy hoạch lớn tại các địa phương liên tiếp được phê duyệt.
 - Ảnh 1.

(Đồ họa: Đức Bùi)

 

Dự án
 
chọn