Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (phần 3)

Những khu đất sắp được thu hồi để mở đường ở phường Kim Mã đáng chú ý nhất.

Phương Kim Mã có nhiều đường sắp mở theo quy hoạch, trong đó có đường nối ngõ 221 Kim Mã tới ngã ba Núi Trúc - Nam Cao hiện nay (đường số 1). Từ khoảng giữa đường số 1, có một đường khác sẽ được mở thông tới phố Giang Văn Minh (đường số 2). Toàn bộ diện tích đất nằm trong quy hoạch mở hai tuyến đường này đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2020.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Hai đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 1.

Hai đường sắp mở (phần giới hạn đường kẻ màu xanh) trong bản đồ Quy hoạch sử dụng đất quận Ba Đình.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Hai đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 2.

Hình ảnh hai đường trong bản đồ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020.

1. Đường nối ngõ 221 Kim Mã với nút giao Nam Cao - Núi Trúc

Đường này có độ dài khoảng 115 m. Điểm đầu là ngã ba phố Núi Trúc (số nhà 45 đến 55) giao với Nam Cao, điểm cuối là ngõ 221 Kim Mã.

Dưới đây là hình ảnh thực tế của đường sắp mở:  

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối ngã ba Núi Trúc - Nam Cao với Kim Mã trong Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 1.

Đây là vị trí nơi có con đường mới sắp mở đi qua, đối diện với phố Nam Cao.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 2.

Vị trí con đường sắp mở nhìn từ phố Nam Cao.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 3.

Các nhà từ số 45 đến 55 Núi Trúc nằm trong quy hoạch để làm đường. Hiện các nhà này đang kinh doanh quần áo, giày dép và đồ uống.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 4.

Đường nối sẽ đi qua một khu dân cư trước khi ra đến mặt đường Kim Mã.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 5.

Các nhà có vị trí từ số 20 đến số 28 trong ngõ 221 Kim Mã nằm trong quy hoạch mở đường.

Con đường sắp mở sẽ đi qua đình Kim Mã ở mặt phía trong. 

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 7.

Đây là một phần đoạn đường đã thành hình.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 8.

Điểm cuối của đường nối nằm trên đường Kim Mã, hiện là ngõ 221 phố Kim Mã, vị trí cạnh nhà số 225.

2. Đường nối Giang Văn Minh với đường số 1 (cuối ngõ 221 Kim Mã)

Tuyến đường có chiều dài khoảng 469 m, điểm đầu là từ khoảng giữa tuyến đường ở mục 1 (cuối ngõ 221 Kim Mã), điểm cuối là nút giao ngõ Núi Trúc với đường Giang Văn Minh. 

Khoảng 225 m của tuyến đường này trùng với ngõ Núi Trúc hiện nay và sẽ được mở rộng sang hai bên. Một đoạn khoảng 244 m đi qua nhiều nhà dân trước khi giao cắt với tuyến đường ở mục 1 tại khu vực cuối ngõ 221 Kim Mã hiện nay. 

Dưới đây là hình ảnh các khu đất sẽ thu hồi để mở đường:

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3) - Ảnh 12.

Đường nối Giang Văn Minh với đường số 1 (cuối ngõ 221 Kim Mã) trong Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Hai đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 12.

Đường này bắt đầu từ khoảng cuối ngõ 221 Kim Mã, đi qua khu dân cư đông đúc trước khi nhập vào ngõ Núi Trúc hiện tại. Đây là khu dân cư nằm trong quy hoạch làm đường.

Các nhà ở đây hiện kinh doanh quán ăn, cửa hàng rửa xe...

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 10.

Một đoạn ngõ Núi Trúc từ nhà số 93.

Đây là đoạn cuối của đường nối trước khi đến mặt đường Giang Văn Minh. Một số nhà dính quy hoạch từ số 90 đến 96 khi con đường mở rộng trong tương lai.

Những khu đất sắp thu hồi ở phường Kim Mã, Ba Đình (phần 3): Đường nối từ Núi Trúc đến Kim Mã và Giang Văn Minh - Ảnh 11.

Điểm cuối của đoạn đường là ngõ Núi Trúc giao với phố Giang Văn Minh.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội. Để biết quy hoạch của thửa đất nào đó, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin cụ thể).