Ông Cao Hoài Dương giữ chức Chủ tịch PV OIL, lãnh đạo PV Trans sang làm Tổng giám đốc

HĐQT PV OIL vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương giữ vị trí Chủ tịch HĐTQ, đồng thời bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm - nguyên Chủ tịch của PV Trans làm tân Tổng giám đốc.
Ông Cao Hoài Dương giữ ghế Chủ tịch PV OIL, lãnh đạo PV Trans sang làm Tổng giám đốc - Ảnh 1.

Lễ công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc. (Nguồn: PV OIL).

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL - Mã: OIL) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Cao Hoài Dương làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/9. Theo đó, ông Dương đã thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của PVOIL. 

Vào cùng ngày, HĐQT PV OIL bổ nhiệm ông Đoàn Văn Nhuộm thay thế ông Dương giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty. Tân Tổng giám đốc PV OIL vừa thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PV Trans (Mã: PVT).

Phía PV Trans, công ty cho biết đã miễn nhiệm tạm thời tư cách thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Nhuộm. Mặt khác, HĐQT PV Trans thống nhất phân công ông thành viên HĐQT Thế Toàn phụ trách hoạt động của HĐQT công ty cho đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

Tại buổi lễ công bố nghị quyết bầu lãnh đạo mới của PV OIL, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá PVOIL vẫn duy trì tốt sản lượng, thị phần bán lẻ trong 9 tháng đầu năm dù trong điều kiện thị trường khó khăn. 

Công ty đã thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí; tiếp tục áp dụng công nghệ và xu hướng công nghệ vào hoạt động kinh doanh với việc giữ vững và tăng sản lượng bán hàng qua chương trình PVOIL Easy. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ giữ đà phát triển tốt thông qua hệ thống cửa hàng xăng dầu… 

Theo đó, ông Hùng đánh giá PVOIL đã đảm bảo hoạt động SXKD ở mức tốt nhất có thể trong tình hình chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng kép của đại dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu.

Còn theo báo cáo tài chính bán niên 2020, doanh thu thuần PV OIL đạt 29.338 tỉ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm 2019. Công ty báo lỗ sau thuế 355 tỉ đồng, trong đó lỗ sau thuế thuộc về công ty mẹ là 246 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị tài sản của Tổng công ty đạt 21.736 tỉ đồng, giảm 18% so với đầu kì.

chọn