Phê duyệt 22.856 tỉ đồng để thu hồi, bồi thường đất xây dựng sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa kí quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư Dự án.

Mục tiêu của Dự án nhằm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng "sạch" giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ.

Nhiệm vụ của Dự án là thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; điều chỉnh địa giới hành chính các xã trong vùng Dự án; giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Phạm vi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đất xây cảng hàng không là 5.000 ha; 364,21 ha đất xây dựng 2 khu tái định cư gồm khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn 282,35 ha; một phần phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 81,86 ha.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thời gian chuẩn bị và thực hiện Dự án từ năm 2017 đến năm 2021. Trong tổng mức đầu tư Dự án là 22.856 tỉ đồng có 4.189 tỉ đồng xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 479 tỉ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 306 tỉ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 27 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai quản lí chặt chẽ chi phí đầu tư dự án, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, đúng qui định.

Ngoài ra, tỉnh này cũng phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra theo qui định, đảm bảo Dự án được thực hiện đúng qui định của pháp luật, tránh tiêu cực, thất thoát, tham nhũng, lãng phí.

Đối với dự án thành phần thu hồi đất, bền bù, tái định cư, Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai rà soát các số liệu điều tra, khảo sát, chính sách áp dụng, chi phí thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường bảo đảm chính xác, khách quan, công khai minh bạch và công bằng giữa tổ chức, cá nhân theo đúng qui định. Đồng thời quản lí khai thác sử dụng có hiệu quả, tránh việc tái chiếm quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phối hợp với địa phương đêt thực hiện dự án.

Dư án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16 tỉ USD), kế hoạch chậm nhất 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn một.

Hồi tháng 11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỉ đồng.

Tháng 10/2018, Chính phủ đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gửi Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Báo cáo đánh giá việc hoàn thiện và thẩm định duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm so với yêu cầu.

chọn