Phú Thọ đấu giá 61 ô đất tại huyện Yên Lập, khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/ô

61 ô đất tại khu Chùa 12, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 9/12 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Yên Lập. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, địa chỉ: số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 0210 3842 215.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 61 ô đất ở tại khu Chùa 12, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Các ô đất có diện tích từ 110 m2 đến 291 m2/ô, giá khởi điểm từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/m2 (từ 450 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng/ô). Tiền đặt trước 80 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá 100 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Phú Thọ đấu giá 61 ô đất tại huyện Yên Lập, khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/ô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến 16h30 ngày 6/12 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ; UBND thị trấn Yên Lập và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Lập.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ từ nay đến 16h30 ngày 6/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2716201003966 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Yên Lập từ ngày 6/12 đến 17h ngày 8/12.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 9/12 tại Hội trường UBND thị trấn Yên Lập.

chọn