Quảng Nam đấu giá 36 lô đất tại huyện Duy Xuyên, khởi điểm từ 10,55 triệu đồng/m2

36 lô đất thuộc dự án Khu Thương Mại – Dịch Vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có diện tích từ 180 m2/lô đến 311,19 m2/lô

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án -  Quỹ đất huyện Duy Xuyên .

Cụ thể là quyền sử dụng 36 lô đất thuộc dự án Khu Thương Mại – Dịch Vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Các lô đất có diện tích từ 180 m2/lô đến 311,19 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 10,55 triệu đồng/m2 đến 14,05 triệu đồng/m2. 

STT

Ký hiệu (lô đất)

Mặt cắt đường

Diện tích (m2)

Hệ số ngã 3, 4

Đơn giá khởi điểm (đồng/ m2)

Giá khởi điểm làm tròn (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Ghi chú

 
 
 
 

1

O5.21

Đường 12,5m

180

1

10.556.000

1.900.080.000

380.000.000

30.000.000

 

 

2

O5.22

"

180

1

10.556.000

1.900.080.000

380.000.000

30.000.000

 

 

3

O5.23

"

180

1

10.556.000

1.900.080.000

380.000.000

30.000.000

 

 

4

O5.28

Đường 29,5m (15m (bờ kè) – 9,5m – 5,0m))

256,73

1

14.053.000

3.575.449.000

715.000.000

50.000.000

7,68 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

5

O5.29

"

269,84

1

14.053.000

3.655.720.000

731.000.000

50.000.000

32,34 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

6

O5.30

"

278,97

1

14.053.000

3.692.834.000

738.000.000

50.000.000

53,97 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

7

O5.31

"

311,19

1,1

14.053.000

4.574.935.000

914.000.000

50.000.000

Ngã ba, 61,23 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

8

O6.1

Đường 12,5m

285,57

1,2

10.556.000

3.593.622.000

718.000.000

30.000.000

Ngã tư, 6,25 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

9

O6.4

"

182,1

1

10.556.000

1.899.764.000

379.000.000

30.000.000

7,10 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

10

O6.5

"

182,1

1

10.556.000

1.899.764.000

379.000.000

30.000.000

7,10 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

11

O6.6

"

285,3

1,1

10.556.000

3.290.844.000

658.000.000

30.000.000

Ngã ba, 6,30 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

12

O6.7

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

13

O6.8

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

14

O6.9

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

15

O6.10

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

16

O6.11

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

17

O6.12

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

18

O6.13

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

19

O6.14

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

20

O6.15

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

21

O6.16

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

22

O6.17

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

23

O6.19

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

24

O6.20

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

25

O6.21

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

26

O6.22

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

27

O6.23

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

28

O6.24

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

29

O6.25

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

30

O6.27

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

31

O6.28

"

182,5

1

10.556.000

1.926.470.000

385.000.000

30.000.000

 

 

32

O6.30

"

192,5

1

10.556.000

2.032.030.000

406.000.000

30.000.000

 

 

33

O6.32

"

275,49

1

14.053.000

3.765.600.000

753.000.000

50.000.000

25,11 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

34

O6.33

"

282,06

1

14.053.000

3.777.236.000

755.000.000

50.000.000

44,25 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

35

O6.34

"

282,01

1

14.053.000

3.723.835.000

744.000.000

50.000.000

56,75 m2 có chiều sâu trên 25m

 

36

O6.35

"

308,23

1,1

14.053.000

4.540.796.000

908.000.000

50.000.000

Ngã ba, 58,21 m2 có chiều sâu từ 25m-50m

 

Tổng cộng

7.582,09

 

 

88.252.069.000

17.638.000.000

 

 

 

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật) tại Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên từ ngày ban hành thông báo đến 17h ngày 11/4; và tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ ngày ban hành thông báo đến 17h ngày 11/4.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật) tại trụ sở Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên từ ngày ban hành thông báo đến 17h ngày 11/4.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung từ ngày 11/4 đến 17h ngày 13/4.

Khách hàng xem tài sản liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung hoặc Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên trong vòng hai ngày 22/3 và 23/3 (trong giờ hành chính). Ngoài thời gian trên khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ Công ty để hướng dẫn (gửi vị trí, ghim tọa độ, gửi hình ảnh chi tiết).

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến lúc 8h30 ngày 14/4 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Duy Xuyên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, địa chỉ số 6 Hà Huy Giáp, TP Tam Kỳ, điện thoại 086 9143999/0935.080646; Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Duy Xuyên, địa chỉ số 468 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam – tầng 4 UBND huyện Duy Xuyên, điện thoại 0905232345.

chọn
Hình ảnh đường trục kinh tế T4 rộng 68m đang xây dựng qua huyện Thanh Liêm, Hà Nam
Trục kinh tế T4 từ nút giao QL21 đến ĐT.499B thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam có bề rộng nền đường 68 m đang thi công.