Quảng Nam đấu giá 41 lô đất tại huyện Thăng Bình, khởi điểm từ 4,3 triệu đồng/m2

41 lô đất thuộc dự án Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, có diện tích từ 144 m²/lô đến 168 m²/lô.

Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở của 41 lô đất thuộc dự án Khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình đại diện làm chủ đầu tư. Diện tích các lô đất từ 144 đến 168 m²/lô.

41 lô đất có mức giá khởi điểm từ 4,3 đến 4,8 triệu đồng/m2. Bước giá là 20 triệu đồng.

TT

Lô số

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

1

Lô 01

168,0

4.800.000

806.400.000

123.000.000

2

Lô 02

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

3

Lô 03

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

4

Lô 04

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

5

Lô 05

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

6

Lô 06

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

7

Lô 07

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

8

Lô 08

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

9

Lô 09

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

10

Lô 10

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

11

Lô 11

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

12

Lô 12

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

13

Lô 13

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

14

Lô 14

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

15

Lô 15

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

16

Lô 16

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

17

Lô 17

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

18

Lô 18

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

19

Lô 19

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

20

Lô 20

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

21

Lô 21

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

22

Lô 22

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

23

Lô 23

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

24

Lô 24

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

25

Lô 25

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

26

Lô 26

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

27

Lô 27

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

28

Lô 28

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

29

Lô 29

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

30

Lô 30

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

31

Lô 31

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

32

Lô 32

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

33

Lô 33

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

34

Lô 34

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

35

Lô 35

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

36

Lô 36

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

37

Lô 37

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

38

Lô 38

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

39

Lô 39

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

40

Lô 40

168,0

4.300.000

722.400.000

123.000.000

41

Lô 41

144,0

4.300.000

619.200.000

123.000.000

Tổng

6.864,0

 

29.599.200.000

5.043.000.000

 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/một hồ sơ/một lô đất. 

Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên lạc với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ Thăng Bình để sắp xếp thời gian.

Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17h ngày 4/11; và tại UBND xã Bình Nam từ 8h ngày 24/10 đến 17h ngày 28/10.

Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá từ 8h ngày 7/11 đến 11h ngày 7/11 tại hội trường UBND xã Bình Nam.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam từ 8h ngày 2/11 đến 17h ngày 4/11. 

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá tài sản vào lúc 13h30 ngày 7/11 tại hội trường UBND xã Bình Nam.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, địa chỉ 32 Trịnh Hoài Đức, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.6338777.

chọn
11 tuyến cao tốc sẽ đưa hạ tầng phố núi Tây Nguyên 'lên đời'
Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đoạn qua khu vực Tây Nguyên có 11 tuyến cao tốc sẽ được xây dựng, bao gồm 4 tuyến đối nội và 7 tuyến đối ngoại.