Quảng Nam giao đất đợt đầu cho nhóm Thiên Vương Group làm khu đô thị

Khu đô thị Đông Bắc (giai đoạn 2) có quy mô gần 7,4 ha, nằm tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP Hội An, tổng mức đầu tư dự án là 370 tỷ đồng.

Một góc TP Hội An hiện nay. (Ảnh: UBND TP Hội An). 

Ngày 7/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2)  tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu, TP Hội An (đợt 1).

Theo đó, tỉnh thu hồi hơn 2,3 ha đất (gồm 0,05 ha đất nghĩa địa, hơn 2,2 đất bằng chưa sử dụng và 0,02 ha đất giao thông) do UBND phường Sơn Phong và UBND phương Cẩm Châu quản lý. Trong đó, đất do UBND phường Sơn Phong quản lý là 1,1 ha và đất do UBND phường Cẩm Châu quản lý là 1,2 ha.

Tỉnh Quảng Nam sẽ giao toàn bộ diện tích đất là hơn 2,3 ha thu hồi trên và gần 1,1 ha đất được UBND TP Hội An thu hồi theo thẩm quyền cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại phường Sơn Phong và phường Cẩm Châu.

Các mục đích sử dụng đất bao gồm đất giao có thu tiền sử dụng đất (đất ở khai thác) gần 1,2 ha; đất giao thông không thu tiền sử dụng đất gần 23 ha, trong đó, đất tái định cư hơn 0,7 ha, đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông gần 1,5 ha.

Về thời hạn sử dụng đất, đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất; người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài.

Đối với đất giao thông không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng kể từ ngày ký quyết định giao đất đến khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương để quản lý.

Công ty TNHH Thiên Vương Hội An chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Ngoài ra, Công ty còn có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định; sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao; thực hiện dự án theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt và bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý.

Về dự án khu đô thị Đông Bắc (giai đoạn 2), dự án này có quy mô gần 7,4 ha. Diện tích đất ở hơn 4,7 ha, trong đó, đất ở chỉnh trang 0,7 ha, mật độ xây dựng tối đa 80%; đất ở tái định cư diện tích 2,1 ha, mật độ xây dựng tối đa 60 - 80%; đất ở khai thác 1,9 ha, mật độ xây dựng 60 - 80%. Đất công trình công cộng diện tích gần 1,4 ha, mật độ xây dựng 80% và đất giao thông gần 3 ha. Quy mô dân số khoảng 1.000 người.

Tại dự án sẽ đầu tư xây dựng nhà ở để bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở trên phần diện tích đất ở khai thác là 1,9 ha, gồm 102 căn (đất ở chia lô).

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dụng nhà ở sau khi được cấp thẩm quyền xem xét đủ điều kiện và cho phép. Tái định cư 177 lô trên phần diện tích 2,1 ha. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 370 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là CTCP Thiên Vương Group.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.