Quảng Nam gỡ vướng để triển khai khu nghỉ dưỡng 4 tỷ USD có casino

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư với diện tích hơn 985 ha, tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD.

Liên quan đến dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến thống nhất cho phép các đơn vị đã ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trước ngày 1/7/2020 tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc công tác GPMB dự án.

Quảng Nam gỡ vướng để triển khai khu nghỉ dưỡng 4 tỷ USD - Ảnh 1.

Giai đoạn 1 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã đi vào hoạt động. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

UBND tỉnh Quảng Nam đang chờ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trả lời đề nghị về việc có cho phép tiếp tục hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án.

Do đó, để giải quyết việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án đã phê duyệt trước đây, UBND tỉnh thống nhất cho CTCP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tiếp tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho đến khi hoàn thành việc chi trả và có ý kiến chính thức của cơ quan có thẩm quyền (không trình phê duyệt phương án mới).

Tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chủ trương cho CTCP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21/5/2021.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có trách nhiệm xem xét hồ sơ và bố trí đủ nguồn vốn cho CTCP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam để chi trả theo các phương án đã được phê duyệt và tổ chức tiếp nhận bàn giao tối đa phần diện tích đã GPMB cho chủ đầu tư dự án quản lý, xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch. 

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình rà soát, lập thủ tục đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, gửi Sở TNMT kiểm tra, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình được giao theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, xử lý để người dân không được tái lấn chiếm phần diện tích đã được bồi thường, GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại hồ sơ quy hoạch và cơ sở pháp lý của việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng ba khu tái định cư: Duy Hải giai đoạn 2, Duy Hải giai đoạn 3 và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/6/2021 để xem xét, giải quyết việc dừng hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ việc căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, trong đó có nội dung cho phép kinh doanh nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ cho chuyển Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An phù hợp với Quy hoạch đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích 985,6 ha, thuộc địa phận ba xã: Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (thuộc Tập đoàn VinaCapital). Dự án được chia thành 7 giai đoạn với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. 

Trong đó, giai đoạn 1 dự án được phát triển trên diện tích 163 ha với mức đầu tư 500 triệu USD gồm các hạng mục: Sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng, casino đã đi vào hoạt động. 

chọn