Quảng Nam: Một doanh nghiệp muốn làm dự án căn hộ du lịch trên khu đất cấp từ 14 năm trước

Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An dự kiến đầu tư trên khu đất hơn 5.600 m2 tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có công văn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An của Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với nhà đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng về độ cao tĩnh không xây dựng công trình dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An.

Bên cạnh đó, tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An chỉ kinh doanh căn hộ du lịch theo quy định, không sử dụng mục đích nhà ở.

Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại Wyndham Grand Hoi An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An dự kiến đầu tư trong phạm vi diện tích là 5.616,4 m2 đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL773832 ngày 1/7/2008.

Về Công ty TNHH Sống Xanh - Hội An, doanh nghiệp thành lập ngày lập tháng 3/2011, trụ sở tại phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam do ông Trần Thanh Hải làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Hồi tháng 6/2017, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Nguyễn Khắc Thành góp 60 tỷ đồng (60%); Nguyễn Hoài Phong góp 20 tỷ đồng (20%) và Lê Lương Ngọc góp 20 tỷ đồng (20%). 

Gần đây nhất tháng 12/2018, Sống Xanh - Hội An có vốn điều lệ là 354,5 tỷ đồng, trong đó ông Trần Thanh Hải góp 92,170 tỷ đồng (26%); Lê Thu Trang góp 138,255 tỷ đồng (39%); Trần Hải Đăng góp 88,625 tỷ đồng (25%) và Trương Thế Kiệt góp 35,450 tỷ đồng (10%).

Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh là khách sạn, dịch vụ lữ hành nội địa, nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống,...

chọn