Quảng Nam nhanh chóng giải phóng mặt bằng, làm dự án mở rộng Quốc lộ 40B

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc và đường ven biển tỉnh Quảng Nam bị vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/9 đã ban hành Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện bồi thường, GPMB Dự án mở rộng Quốc lộ 40B.

Theo ông Toàn, tiến độ GPMB của Dự án mở rộng Quốc lộ 40B còn quá chậm. TP Tam Kỳ mới bàn giao được 6,3km/9,3km, huyện Phú Ninh mới bàn giao được 1,0km/1,7km; nhiều đoạn tuyến bàn giao mặt bằng không liên tục, khó khăn trong việc thi công.

Do qui định nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án chỉ được phép kéo dài đến ngày 31/12/2020 và chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban Quản lí dự án 5 đang phối hợp rà soát kế hoạch giải ngân nguồn vốn GPMB đã bố trí để tổng hợp, báo cáo Bộ trước ngày 10/10/2020 để quyết định điều chuyển vốn sang các dự án khác.

Để giải ngân hết nguồn vốn GPMB được bố trí và bàn giao kịp thời mặt bằng thi công hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2020 theo chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo UBND và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo yêu cầu về tiến độ.

Được biết, ngày 29/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân bổ hơn 40,8 tỉ đồng từ nguồn vốn Bộ GTVT bố trí thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án mở rộng Quốc lộ 40B.

Trong đó, phân bổ cho UBND TP Tam Kỳ hơn 26,8 tỉ đồng; UBND huyện Phú Ninh 14 tỉ đồng.

chọn