Quảng Ninh đấu giá 55 ô đất gần Vincom Uông Bí, khởi điểm từ 12,7 triệu đồng/m2

55 ô đất thuộc Quy hoạch khu dân cư xen kẹp tại tổ 45C khu 12, phường Quang Trung và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp đất dân cư khu 9, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích từ 98 đến 635 m2/ô.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND TP Uông Bí.

Cụ thể là quyền sử dụng 55 ô đất thuộc Quy hoạch khu dân cư xen kẹp tại tổ 45C khu 12, phường Quang Trung và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp đất dân cư khu 9, phường Quang Trung (tên gọi khác Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhóm nhà ở tại khu 9, phường Quang Trung), TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích các ô đất từ 98 đến 635 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 12,7 đến 25,5 triệu đồng/m2.

 

STT

TÊN QUY HOẠCH

LÔ ĐẤT

Ô ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM/M2

(ĐỒNG)

GIÁ KHỞI ĐIỂM/Ô ĐẤT (ĐỒNG)

 

TIỀN ĐẶT TRƯỚC/01 Ô ĐẤT (ĐỒNG)

 

TIỀN

 BÁN HỒ SƠ (ĐÔNG)

1

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp đất dân cư khu 9 P. Quang Trung, TP. Uông Bí (Tên gọi khác: Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhóm nhà ở tại khu 9 P. Quang Trung, TP. Uông Bí

LK1

07

105,00

14.290.000

1.500.450.000

300.000.000

500.000

2

08

135,00

15.140.000

2.043.900.000

408.000.000

500.000

3

LK2

01

127,00

16.440.000

2.087.880.000

417.000.000

500.000

4

02

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

5

03

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

6

04

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

7

05

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

8

06

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

9

07

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

10

08

135,00

14.380.000

1.941.300.000

388.000.000

500.000

11

LK3

01

135,00

14.380.000

1.941.300.000

388.000.000

500.000

12

02

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

13

03

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

14

04

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

15

05

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

16

06

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

17

07

105,00

13.540.000

1.421.700.000

284.000.000

500.000

18

08

127,00

16.440.000

2.087.880.000

417.000.000

500.000

19

LK4

01

135,00

15.140.000

2.043.900.000

408.000.000

500.000

20

02

105,00

14.290.000

1.500.450.000

300.000.000

500.000

21

03

105,00

14.290.000

1.500.450.000

300.000.000

500.000

22

05

105,00

14.290.000

1.500.450.000

300.000.000

500.000

23

06

105,00

14.290.000

1.500.450.000

300.000.000

500.000

24

 

 

 

LK7

 

 

 

01

126,00

14.380.000

1.811.880.000

362.000.000

500.000

25

02

112,00

13.540.000

1.516.480.000

303.000.000

500.000

26

03

133,00

13.540.000

1.800.820.000

360.000.000

500.000

27

04

112,00

13.540.000

1.516.480.000

303.000.000

500.000

28

07

98,00

13.540.000

1.326.920.000

265.000.000

500.000

29

08

98,00

13.540.000

1.326.920.000

265.000.000

500.000

30

09

98,00

14.380.000

1.409.240.000

281.000.000

500.000

31

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp đất dân cư khu 9 P. Quang Trung, TP. Uông Bí (Tên gọi khác: Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhóm nhà ở tại khu 9 P. Quang Trung, TP. Uông Bí

BT1

01

187,00

16.340.000

3.055.580.000

611.000.000

500.000

32

02

180,00

13.410.000

2.413.800.000

482.000.000

500.000

33

03

180,00

13.410.000

2.413.800.000

482.000.000

500.000

34

04

180,00

13.410.000

2.413.800.000

482.000.000

500.000

35

05

187,00

16.340.000

3.055.580.000

611.000.000

500.000

36

BT2

01

187,00

15.670.000

2.930.290.000

586.000.000

500.000

37

02

180,00

12.750.000

2.295.000.000

459.000.000

500.000

38

03

180,00

12.750.000

2.295.000.000

459.000.000

500.000

39

04

180,00

12.750.000

2.295.000.000

459.000.000

500.000

40

05

187,00

15.670.000

2.930.290.000

586.000.000

500.000

41

BT3

01

174,00

15.670.000

2.726.580.000

545.000.000

500.000

42

02

168,00

12.750.000

2.142.000.000

428.000.000

500.000

43

03

168,00

12.750.000

2.142.000.000

428.000.000

500.000

44

04

168,00

12.750.000

2.142.000.000

428.000.000

500.000

45

05

174,00

15.670.000

2.726.580.000

545.000.000

500.000

46

BT4

BT4

01

179,00

17.250.000

3.087.750.000

617.000.000

500.000

47

02

180,00

14.870.000

2.676.600.000

535.000.000

500.000

48

Quy hoạch khu dân xen kẹp tại tổ 45C khu 12 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

 

 

01

635,30

25.510.000

16.206.503.000

3.241.000.000

500.000

49

02

261,90

23.510.000

6.157.269.000

1.231.000.000

500.000

50

03

255,60

22.220.000

5.679.432.000

1.135.000.000

500.000

51

04

249,40

22.220.000

5.541.668.000

1.108.000.000

500.000

52

05

243,10

22.220.000

5.401.682.000

1.080.000.000

500.000

53

06

236,80

22.220.000

5.261.696.000

1.052.000.000

500.000

54

07

230,60

22.220.000

5.123.932.000

1.024.000.000

500.000

55

08

259,40

22.220.000

5.763.868.000

1.152.000.000

500.000

TỔNG CỘNG: 55 ô đất

 

8.767,10

 

146.295.250.000

 

 

Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 24/4 đến ngày 26/4 (trong giờ hành chính).

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 20/4 đến ngày 5/5 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; ngày 8/5 và ngày 9/5 tại Hội trường tầng 2 trụ sở UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (đến 11h30 ngày 11/5).

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (công bố giá) từ 8h ngày 12/5 tại Hội trường tầng 2 trụ sở UBND phường Quang Trung.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, địa chỉ tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 0203.655.9293 hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Uông Bí, địa chỉ số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

chọn