Quy hoạch Châu Thành là trung tâm phát triển công nghiệp và đô thị của Hậu Giang

Theo dự thảo quy hoạch tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, huyện Châu Thành sẽ được phát triển thành trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị của tỉnh trong trung và dài hạn.

Ngày 21/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành liên quan về quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Theo dự thảo quy hoạch được trình bày tại Hội thảo, tỉnh Hậu Giang đưa ra tầm nhìn phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đề xuất là “Phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng”.

(Ảnh minh họa: VietNamNet).

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 trên quan điểm là: “Một tâm, hai tuyến, ba thành, bốn trụ, năm trọng tâm”, trong đó: Một tâm là: Phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị của tỉnh trong trung và dài hạn.

Hai tuyến là: Tập trung khai thác phát triển theo 2 tuyến động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu.

Ba thành là: Ưu tiên phát triển nâng tầm các trung tâm đô thị thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ. Bốn trụ là: Phát triển 4 trụ cột theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy là công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Năm trọng tâm là: Hoàn thiện thể chế, chích sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ các lĩnh vực; cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Định hướng phát triển phải tạo được những đột phá thực sự đối với lĩnh vực công nghiệp trong thời gian trung và dài hạn, để có thể bứt phá về tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra; đồng thời, phát triển công nghiệp phải hài hòa với mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm lâu dài, để mọi khu vực đều phát triển và mọi người dân đều được hưởng lợi.

Tham gia ý kiến, các đại biểu đánh giá dự thảo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được xây dựng công phu, chi tiết; định hướng quy hoạch tuân thủ quy định; quy trình, các bước lập quy hoạch tuân thủ hướng dẫn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, bổ sung, tích hợp rõ hơn với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xem xét việc bố trí nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là trong biến đổi khí hậu; làm rõ hơn giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài; kết nối thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.