Tags

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên

Tìm theo ngày
Quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên mới nhất

Thông tin quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 2 xã và 10 phường trên địa bàn thị xã. Cụ thể:

Gồm, 2 xã là: Quy hoạch sử dụng đất ở xã Bạch Đằng và Thạnh Hội.

Tại 10 phường: Quy hoạch sử dụng đất ở phường Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân.

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo kế hoạch.

- Sơ đồ khu đất.

- Hình ảnh mô tả khu đất.

- Thông tin thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, quy hoạch sử dụng đất.

- Thông tin các dự án nằm trong quy hoạch sử dụng đất.