Sau công bố hình ảnh người xả rác, Hội An muốn thu phí môi trường đối với khách du lịch

TP Hội An, tỉnh Quảng Nam muốn đề xuất với Trung ương cho phép thành phố thu lệ phí môi trường trên mỗi khách du lịch khi đến Hội An.

Từ ngày 27/7 đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam dừng vận chuyển rác thải từ bãi rác Cẩm Hà đến Khu xử lí rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. Do đó, lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hội An ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà đến nay khoảng 272.852 tấn, tương đương 100 tấn/ngày.

Trong khi đó, lò đốt tại bãi rác Cẩm Hà đã ngừng hoạt động từ tháng 10/2018, đồng thời Nhà máy sản xuất phân compost hoạt động kém hiệu quả do thiết bị thường xuyên bị hư hỏng.

IMG_3068

Lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hội An ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà đến nay khoảng 272.852 tấn. (Ảnh: Văn Luận).

Để giải quyết vấn đề rác thải trên địa bàn thành phố, về giải pháp tạm thời, UBND thành phố Hội An giao UBND các xã, phường hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, xử lí rác hữu cơ ngay tại vườn nhằm giảm thiểu rác hữu cơ chuyển về bãi rác Cẩm Hà. Xử lí nghiêm các trường hợp vứt rác bừa bãi, không đúng nơi qui định theo qui định của Luật Môi trường, đồng thời ghi lại hình ảnh để công khai tại các nơi công cộng của địa phương.

Trong diễn biến liên qua, theo thông báo số 629 do ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An kí giao Phòng TN-MT tham mưu cho UBND thành phố đề án về xử lí rác thải trình HĐND thành phố tại kì họp gần nhất xem xét, ban hành Nghị quyết để thực hiện.

Tham mưu cho thành phố tiếp cận, chọn lọc các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp có năng lực để tranh thủ sự hỗ trợ trong lĩnh vực môi trường nói chung, xử lí rác thải nói riêng tiến tới kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp về vấn đề xử lí rác thải...

Giao cho Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng TN-MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu các qui định của pháp luật và tình hình thực tiễn để tham mưu cho thành phố mức thu phí thu gom rác thải phù hợp với hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND TP Hội An có văn bản đến UBND tỉnh Quảng Nam để đề xuất với Trung ương thống nhất chủ trương cho phép thành phố mức phụ thu lệ phí môi trường đầu khách du lịch khi đến Hội An để góp phần xử lí lượng rác thải tồn động.

chọn