Tái khởi động kế hoạch lên sàn, bầu thêm thành viên HĐQT trong ĐHĐCĐ bất thường Maritime Bank

Đồng thời, Maritime Bank cho biết đang tiến hành nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HOSE, trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của MSB.

Sáng ngày 25/9, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì VI (2018 – 2021), đồng thời xin ý kiến thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quĩ theo chương trình ESOP cho CBNV và cổ đông hiệu hữu.

Theo đó, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang, Phó Chủ tịch HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lí do cá nhân và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc MSB, hiện tại trở thành thành viên HĐQT.

Cách đây không lâu, ông Huỳnh Bửu Quang đã được Deutsche Bank bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc (CCO) của Deutsche Bank Việt Nam, hiện đang trong thời gian chờ chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người thay thế ông Quang là ông Nguyễn Hoàng Linh với 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã gắn bó, đồng hành 18 năm cùng MSB. 

Ông Linh từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc MSB, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc MSB phụ trách Khối Chiến lược, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. 

Theo MSB, ông Linh cũng có những đóng góp quan trọng khi trực tiếp chỉ đạo Khối Chiến lược triển khai Dự án Tái cấu trúc và Xây dựng Định hướng Chiến lược phát triển 05 năm 2018 – 2023 dưới sự tư vấn của McKinsey.  

Trong 8 tháng đầu năm, tổng tài sản MSB cán mốc gần 162.000 tỉ đồng, tăng trưởng 3,3% so với cuối năm 2019 và đạt hơn 95% kế hoạch 2020 đã được ĐHCĐ thông qua, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 1.404 tỉ đồng, đạt gần 98% kế hoạch của cả năm 2020 (1.439 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.205 tỉ đồng, bằng 115% tổng lợi nhuận sau thuế của cả năm 2019. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT MSB nhiệm kì 2018 – 2021 vẫn có 6 thành viên, đảm bảo điều lệ của ngân hàng cũng như Nghị quyết Đại hội cổ đông trước đó.

Bên cạnh đó, MSB cũng cho biết đang tiến hành việc nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu MSB tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Kế hoạch này đã được đặt ra trước đó nhưng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay đã hoãn lại do những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán trong quí I/2020.

MSB đã trình xin ý kiến cổ đông về phương án thưởng, bán cổ phiếu quĩ và kế hoạch sử dụng vốn. Trong đó, HĐQT MSB dự kiến sử dụng một phần trong tổng số cổ phiếu quĩ (dự kiến tối đa 18 triệu cp) để thưởng và/hoặc bán cho người lao động nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên. Số lượng cổ phiếu quĩ còn lại (khoảng trên 82,5 triệu cp) có thể được sử dụng để bán tiếp cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm nguồn lực cho MSB.

chọn