Thái Bình tìm nhà đầu tư cho 4 dự án nhà ở gần 700 tỷ đồng

Tỉnh Thái Bình bắt đầu chỉ định thầu chọn nhà đầu tư cho 4 dự án nhà ở trên địa bàn từ tháng 7/2021.
Thái Bình tìm nhà đầu tư cho 4 dự án nhà ở gần 700 tỷ đồng - Ảnh 1.

TP Thái Bình về đêm. (Ảnh: Thanh Tra).

UBND tỉnh Thái Bình vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 4 dự án nhà ở với tổng trị giá gần 700 tỷ đồng.

Thứ nhất là dự án phát triển nhà ở khu đô thị Quang Trung, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương (Khu B) với tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 363,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 43 tháng. Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thứ hai là dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư với chi phí thực hiện, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 117,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 59 tháng. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

Thứ ba là dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thương mại, siêu thị và chợ Cọi, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư với sơ bộ chi phí thực hiện, bồi thường, giải phóng mặt bằng là 150,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 43 tháng. Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

Cuối cùng là dự án khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng với tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 59 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 43 tháng. Dự án sẽ được chỉ định thầu tìm nhà đầu tư.

Cả 4 dự án sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu từ tháng 7/2021.

Tỉnh Thái Bình giao bên mời thầu là Sở Xây dựng chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực triển khai dự án.

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.