Thăm làng nghề tạc tượng Phật trăm tuổi giữa Sài Gòn

Tại con hẻm 1017 Hồng Bàng, hơn chục hộ dân vẫn miệt mài bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghề tạc tượng phật đã tồn tại hơn trăm năm.
tham la ng nghe ta c tuo ng pha t tram tuo i giu a sa i go n 'Thợ chính toàn trên 50 tuổi, hết lứa mấy ổng coi như xong'

Với họ, công việc là niềm vui là cuộc sống và cả duyên nợ nhưng với ông Năm Tiếp là cả bộn bề lo toan ...

chọn