Thanh Hóa: Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa 50 ha sẽ hoàn thành vào quý IV năm nay

Giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa với diện tích 30 ha sẽ hoàn thành vào quý IV/2021.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa tại huyện Hoằng Hóa.

Theo quyết định, dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích 30 ha, khởi công xây dựng trong quý I/2020; hoàn thành vào quý IV/2021.

Trong đó, đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 1 giai đoạn 1 với diện tích 101.566,5 m2. Từ quý I/2020 đến quý II/2021 là thời gian oàn thiện hồ sơ xin thuê đất đợt 1 và cấp phép xây dựng; triển khai xây dựng đường giao thông nội bộ, san lấp mặt bằng, xây dựng vỉa hè, hệ thống điện cao thế...

Từ quý II/2021 sẽ bắt đầu tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 2 với diện tích 182.931,85 m2. Từ quý II/2021 đến quý III/2021 sẽ hoàn thành các thủ tục thuê đất còn lại của dự án.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích 20 ha. Cụ thể, từ quý III/2021 đến quý I/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục xin thuê đất với diện tích 200.000 m2; từ quý IV/2021 đến quý I/2023 là thời gian riển khai xây dựng đường giao thông nội bộ, san lấp mặt bằng, xây dựng vỉa hè, hệ thống điện cao thế, điện hạ thế ... Từ quý IV/2023 sẽ đưa toàn bộ dự án Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá vào hoạt động.

Trường hợp đến hết ngày 30/9/2021, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai (đợt 2, giai đoạn 1) theo quy định thì quyết định điều chỉnh lần này không còn giá trị pháp lý.

Đồng thời, CTCP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa được tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thành lập năm 2017. Địa điểm xây dựng tại xã Hoằng Kim và xã Hoằng Phú.

Dự án này có tổng diện tích quy hoạch là 50 ha, trong đó giai đoạn 1 đầu tư có quy mô 30 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng gồm vốn tự có và vốn ứng trước của nhà đầu tư là 40 tỷ đồng, số còn lại là vốn hỗ trợ khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Đây là cụm công nghiệp tập trung đa ngành của huyện, ưu tiên các ngành công nghiệp, cơ khí, điện tử, may mặc; chế biến nông sản, thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp sạch thân thiện với môi trường và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương.

chọn