Thanh Hóa: Thêm hai cụm công nghiệp 55 ha tại Thiệu Hóa và Hoằng Hóa được bổ sung vào quy hoạch

Cụm công nghiệp (CCN) Hậu Hiền (25ha) tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa và CCN Hoằng Đông (30 ha) tại xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa được bổ sung vào quy hoạch phát triển CCN của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025.

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh, bổ sung CCN trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và Hoằng Hóa vào quy hoạch phát triển CCN (CCN) tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Bộ Công Thương thống nhất bổ sung quy hoạch CCN Hậu Hiền (25 ha) tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa và CCN Hoằng Đông (30 ha) tại xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa vào quy hoạch phát triển CCN của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025.

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo huyện Thiệu Hóa và Hoằng Hóa rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tính pháp lý để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN đúng quy định, phù hợp vớ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Đồng thời Bộ cũng yêu cầu hai địa phương trên lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng và ngành công nghiệp mang lại giá trị tăng cao, phát triển bền vững. Trong quá trình xây dựng cần chấp hành pháp luật đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường, phải xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN ttheo quy định.

Trong quyết định lần này, Bộ Công Thương cũng thống nhất điều chỉnh ra khỏi quy hoạch đối với CCN Hoằng Phụ rộng 19 ha tại huyện Hoằng Hóa.

Cuối tháng 3/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ra quyết định thành lập CNN số 2 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng diện tích xây dựng CNN này là 72 ha, nằm trên địa bàn thị trấn Quán Lào; xã Định Tăng và xã Định Liên của huyện Yên Định. Trong đó, diện tích phần đất tại thị trấn Quán Lào 18,9 ha; xã Định Liên 41,2 ha; xã Định Tăng 12,4 ha.

Cuối tháng 2/2021, Thanh Hóa đã ra quyết định bổ sung ba CNN rộng hơn 180 ha vào quy hoạch gồm CCN Hà Long I, huyện Hà Trung, CCN Cầu Quan, huyện Nông Cống và CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN Vân Du, KCN Tây Bắc Ga, KCN Như Thanh, KCN Nghi Sơn, KCN Bỉm Sơn, KCN Lam Sơn, KCN Hậu Lộc, KCN Hà Trung và nhiều cụm/khu công nghiệp nhỏ lẻ khác.

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...