Thanh Hóa bổ sung ba cụm công nghiệp hơn 180 ha vào quy hoạch

Ba cụm công nghiệp (CCN) được bổ sung vào quy hoạch lần này gồm CCN Hà Long I, huyện Hà Trung, CCN Cầu Quan, huyện Nông Cống và CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định bổ sung ba CCN trên địa bàn vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, CCN Hà Long I có diện tích khoảng 75 ha, nằm trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung. Ngành nghề hoạt động gồm sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thiết bị y tế; sản xuất giấy; thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm; các ngành nghề phụ trợ ngành công, nông nghiệp….

CCN Cầu Quan rộng khoảng 55,3 ha thuộc hai xã Trung Chính và Hoàng Sơn, huyện Nông Cống. Ngành nghề hoạt động trong CCN là sản xuất hàng chăn ga, dệt may, thời trang và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, thức ăn gia súc, gia cầm…và các ngành nghề khác liên quan.

CCN cuối cùng được bổ sung vào quy hoạch lần này là CCN Vạn Thắng - Yên Thọ rộng khoảng 49,87 ha. Cụm này nằm trên địa bàn xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống và xã Yên Thọ, huyện Như Thanh. Ngành nghề hoạt động gồm sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm; công hỗ trợ ngành dệt may…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN Vân Du, KCN Tây Bắc Ga, KCN Như Thanh, KCN Nghi Sơn, KCN Bỉm Sơn, KCN Lam Sơn, KCN Hậu Lộc, KCN Hà Trung và nhiều cụm/khu công nghiệp nhỏ lẻ khác.

chọn