Thị xã Phú Thọ đấu giá 27 ô đất ở thuộc dự án ven đường 320B, khởi điểm từ 792 triệu đồng/ô

27 ô đất ở tại thị xã Phú Thọ sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 28/3 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND thị xã Phú Thọ, địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ, địa chỉ: tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210 3844 209.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 27 ô đất ở thuộc dự án Khu hạ tầng ven đường TL 320B, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Các ô đất có diện tích từ 139,5 m2 đến 250 m2/ô, giá khởi điểm mỗi ô từ 5,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng/m2 (từ 792 triệu đồng đến gần 1,4 tỷ đồng/ô). Tiền đặt trước từ 150 triệu đồng đến 210 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Thị xã Phú Thọ đấu giá 27 ô đất ở thuộc dự án ven đường 320B, khởi điểm từ 792 triệu đồng/ô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá.

Hiện trạng đất đã được UBND thị xã Phú Thọ thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 25/3 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND thị xã Phú Thọ.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Phòng Tài chính kế hoạch - UBND thị xã Phú Thọ từ nay đến ngày 25/3.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2701201003039 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Agribank thị xã Phú Thọ trong ba ngày từ ngày 23 đến ngày 25/3.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được diễn ra vào lúc 7h30 ngày 28/3 tại Hội trường Nhà Văn hóa thị xã Phú Thọ. 

chọn