Tổng giám đốc của Chứng khoán BSC có đơn từ nhiệm ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên

Ông Đỗ Huy Hoài đã có thời gian dài gắn bó với Chứng khoán BSC, từ thời kì công ty này còn hoạt động dưới mô hình công ty TNHH.
Chứng khoán BSC thay Tổng giám đốc trước thềm đại hội cổ đông - Ảnh 1.

Ông Đỗ Huy Hoài. Ảnh: BSC

Ông Đỗ Huy Hoài - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, Mã: BSI) vừa có đơn từ nhiệm ngay trước thềm đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Lí do được ông Đỗ Huy Hoài đưa ra là do các yêu cầu công tác và công việc cá nhân.

Được biết, ông Đỗ Huy Hoài đã có thời gian dài gắn bó với Chứng khoán BSC. Khi công ty chứng khoán này còn hoạt động với mô hình là công ty TNHH, ông Hoài giữ chức Giám đốc từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2010. 

Sau khi Chứng khoán BSC chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào đầu năm 2011, ông Hoài tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc của công ty.

Trong lần gần đây nhất, ông Hoài được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kì II (2016 - 2020) tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/4/2016.

Theo thông báo mới nhất, người thay thế vị trí của ông Đỗ Huy Hoài là ông Nguyễn Duy Viễn. Trước đó, ông Viễn giữ chức Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán BSC.


chọn