TP Bắc Ninh thu hồi gần 1.300 ha đất trong năm 2021

Tổng diện tích đất mà TP Bắc Ninh dự kiến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng trong năm nay là 2.746 ha.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Bắc Ninh vừa được phê duyệt ngày 16/8, địa phương dự kiến sẽ thu hồi 1.291 ha đất trong năm nay. 

Trong đó có 1.281,7 ha đất nông nghiệp (phường Vũ Ninh thu hồi 87,86 ha; Võ Cường 97,4 ha; Đáp Cầu 3,01 ha; Thị Cầu 14,34 ha; Kinh Bắc 30,37 ha; Tiền An 0,04 ha; Đại Phúc 60,56 ha; Ninh Xá một ha; Hòa Long 242,96 ha; Vạn An 84,41 ha; Khúc Xuyên 67,88 ha; Phong Khê 32,41 ha; Kim Chân 125,32 ha; Vân Dương 64,41 ha; Nam Sơn 148,59; Khắc Niệm 150,84 ha; Hạp Lĩnh 70,32 ha).

Đất phi nông nghiệp dự kiến thu hồi trên địa bàn là 9,29 ha; chủ yếu là đất ở đô thị tại các phường Võ Cường (2,77 ha), Hạp Lĩnh (1,38 ha), Vũ Ninh (1,04 ha),... 

Về chuyển mục đích sử dụng đất, TP Bắc Ninh sẽ chuyển 1.453,01 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cụ thể, tại phường Hòa Long chuyển 256,71 ha đất; phường Vũ Ninh 88,96 ha; Đáp Cầu 3,01 ha; Thị Cầu 19,84 ha; Kinh Bắc 30,37 ha; Tiền An 0,04 ha; Đại Phúc 68,28 ha; Ninh Xá một ha; Võ Cường 121,84 ha; Vạn An 89,69 ha; Khúc Xuyên 68,22 ha; Phong Khê 119,53 ha; Kim Chân 128,07 ha; Vân Dương 65,74 ha; Nam Sơn 148,59 ha; Khắc Niệm 161,18 ha; Hạp Lĩnh 81,94 ha.

Đồng thời, địa phương chuyển 2,03 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

TP Bắc Ninh thu hồi gần 1.300 ha đất trong năm 2021 - Ảnh 1.

TP Bắc Ninh thu hồi gần 1.300 ha đất trong năm 2021, trong đó có 1.281,7 ha đất nông nghiệp. (Ảnh: Hạ Vũ).

Năm 2021, chỉ tiêu sử dụng đất của TP Bắc Ninh khoảng 8.264,05 ha đất. Trong đó đất nông nghiệp là 2.075,42 ha; đất phi nông nghiệp là 6.150,06 ha. Thành phố dành phần lớn diện tích cho đất ở đô thị (2.147,12 ha), đất giao thông (1.437,84 ha), đất khu công nghiệp (567,54 ha), và đất thương mại, dịch vụ (244,05 ha).

UBND TP Bắc Ninh sẽ thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

Đồng thời, tỉnh đề nghị địa phương quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Liên quan đến việc thu hồi đất tại TP Bắc Ninh, mới đây, vào đầu tháng 8, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp do CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (gọi tắt là Công ty Dầu khí Kinh Bắc) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án có diện tích sử dụng đất 4.767 m2, được xây dựng trên đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Dự án có hai tòa nhà hỗn hợp bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cho thuê, mỗi tòa nhà có hai tầng hầm và 28 tầng nổi.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án có nguồn gốc do Kinh Bắc trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp chưa thực hiện đầu tư, xây dựng, chậm sử dụng đất trên 6 năm kể từ ngày được bàn giao đất trên thực địa.

chọn