TP HCM điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công gần 100.000 tỷ đồng

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2012 - 2025 với tổng số gần 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương cho các dự án phát triển của thành phố.

Một góc TP HCM hiện nay. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Sáng 12/7, Kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2012 - 2025 với tổng số gần 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương cho các dự án phát triển của thành phố.

Theo đó, HĐND TP HCM đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn trong mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn là hơn 257 tỷ đồng; trong đó, cho dự án tu bổ, phục dựng, tái hiện cảnh trí Di tích lịch sử Trụ sở Phái đoàn Liên lạc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Ủy ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát đình chiến tại Sài Gòn (1955 - 1958) với số vốn bổ sung hơn 14 tỷ đồng; Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 với số vốn bổ sung 110 tỷ đồng và  Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 với số vốn bổ sung 132 tỷ đồng.

HĐND TP HCM nhất trí thông qua bổ sung tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 là 78.730 tỷ đồng từ nguồn thu dự kiến tăng thêm của Thành phố.

Theo đó, các dự án được dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn tài chính nói trên bao gồm các dự án đã được bố trí vốn để khởi công, thực hiện dự án, có nhu cầu bổ sung vốn trung hạn để hoàn thành (bao gồm các dự án phát sinh tăng tổng mức đầu tư); dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn trung hạn để thực hiện hoặc đã được bố trí vốn trung hạn để thực hiện nhưng do gặp vướng mắc nên đã kiến nghị cho phép giãn tiến độ, tạm  ngừng thực hiện, có nhu cầu bổ sung vốn trung hạn để thực hiện, hoàn thành dự án.

Nguồn kinh phí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2012 - 2025 nói trên cũng nhằm cung cấp vốn cho Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025;  hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn TP HCM; các dự án do các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đề xuất để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các dự án cấp bách khác của các quận, huyện, TP Thủ Đức; các dự án mới của Thành phố theo các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, HĐND TP HCM cũng đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn thu tăng thêm của thành phố ngoài mức vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn bổ sung là 18.837 tỷ đồng cho 116 dự án, đối tượng đầu tư công đã có đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Bao gồm: nguồn vốn ODA vay lại bố trí cho 3 dự án với số vốn 8.510 tỷ đồng, nhu cầu vốn 2026 – 2030 là 4.221 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách thành phố bố trí cho 113 dự án, đối tượng đầu tư công với số vốn là 10.326 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn TP HCM là 4.726 tỷ đồng, được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Theo Nghị quyết HĐND TP HCM, phần vốn còn lại có thể bổ sung cho kế hoạch đầu tư cô, tng trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 59.893 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ODA vay lại là 1.497 tỷ đồng và nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 58.395 tỷ đồng, được ưu tiên bố trí đủ cho các dự án được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa X, kỳ họp thứ 10, giao UBND thành phố tiếp tục rà soát và lập danh mục các dự án cụ thể theo nguyên tắc nêu trên và trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và bố trí vốn cho các dự án này tại các kỳ họp gần nhất. 

chọn
Thông tin trước ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngày mai (5/3), Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM sẽ bắt đầu xét xử bà trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 người khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức liên quan.