TP Hưng Yên đấu giá 108 suất đất ở, khởi điểm từ 7,5 triệu đồng/m2

108 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch xã Phương Chiểu, Phú Cường, Liên Phương, TP Hưng Yên, có giá khởi điểm từ 7,5 đến 22,8 triệu đồng/m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND TP Hưng Yên.

Cụ thể là 108 suất đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch xã Phương Chiểu, Phú Cường, Liên Phương, TP Hưng Yên. Các thửa đất có giá khởi điểm từ 7,5 đến 22,8 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên từ ngày 16/5 đến hết ngày 31/5.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, vào buổi chiều ngày 31/5 (từ 13h30 đến hết giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 7h30 ngày 3/6 tại Hội trường Sở Tư pháp - đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

Tiền đặt trước dự kiến từ 179 đến 539 triệu đồng/suất đất. Thời gian xem tài sản từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

Cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên, địa chỉ số 19, đường An Vũ phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, điện thoại liên hệ 02213.552153.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.