Nam Định đấu giá 34 lô đất ở tại huyện Mỹ Lộc, khởi điểm từ 12,7 triệu đồng/m2

34 lô tại khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, có mức giá khởi điểm từ 12,7 đến 32,3 triệu đồng/m2.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND huyện Mỹ Lộc.

Cụ thể là quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (đợt 12) đối với 34 lô tại khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Các lô đất có mức giá khởi điểm từ 12,7 đến 32,3 triệu đồng/m2. 

STT

Vị trí trích đo BĐĐC

Khu vực

Số lô

Lô số

Tên đường theo quy hoạch

Gía khởi điểm (đồng/m2)

 

 

Tiền hồ sơ

(đồng/01 hồ sơ)

Tiền đặt trước trung bình của 01 lô đất

(đồng)

PL/
Tờ

Thửa/

phụ

 

TỔNG CỘNG

34

     

 

 

I

Các lô bám mặt đường tuyến tránh đoạn từ BOT đến QL21

1

17

16;55

CL-06

3

Từ lô số 229đến lô số 231

Đường D4, mặt tiền hướng Đông (Tuyến tránh đoạn BOT đến QL21)

 

32.300.000

 

 

500.000

 

 

550.000.000

2

 

17

 

11

 

CL-02

 

1

Lô số 82

Đường D4, mặt tiền hướng Đông (Tuyến tránh đoạn BOT đến QL21)

 

32.300.000

 

 

500.000

 

 

550.000.000

 

II

Các lô liền kề

 

1

9

8

 

CL-13

 

3

 

Từ Lô số 440;441;433

 

 

Đường N7A, mặt tiền hướng Bắc

 

     12.750.000

 

 

 

500.000

 

 

 

220.000.000

2

16

146

 

CL-03

 

13

 

Từ Lô số

86 đến lô số 98

 

 

Đường N6, mặt tiền hướng Bắc

 

 

17.000.000

 

 

 

500.000

 

 

 

220.000.000

3

16

146

 

CL-03

 

12

 

Từ lô 119

 đến lô 130

 

Đường N7, mặt tiền hướng Nam

 

17.850.000

 

 

500.000

 

 

220.000.000

4

16

146

 

CL-03

 

2

Từ lô 131;132

 

Đường D1, mặt tiền hướng Tây

 

18.700.000

 

 

500.000

 

 

 

220.000.000

Thời hạn xem tài sản trong hai ngày 18, 19/5. Người tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định để được xem tài sản.

Hình thức và phương thức đấu giá tài sản, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, đồng loạt, một vòng đối với từng lô đất tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định; Khu nhà làm việc Đài phát thanh huyện và phòng LĐTBXH huyện Mỹ Lộc từ ngày 8/5 đến ngày 24/5 (trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định.  Thời hạn nhận tiền đặt trước là ngày 24/5 (trong giờ hành chính).

Cuộc đấu giá được tổ chức dự kiến từ 7h30 ngày 27/5 tại Hội trường A0 – UBND huyện Mỹ Lộc.

Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Số điện thoại đồng chí Nguyễn Thị Kim Huế 0932 271747; hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, số điện thoại 0228.3836335.

 

chọn