TP Việt Trì, Phú Thọ sắp đấu giá 30 ô đất, khởi điểm từ 9,1 triệu đồng/m2

30 ô đất ở tại phường Bến Gót, TP Việt Trì sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày hai ngày 10/9 và 13/9 tới đây.

12 ô đất do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá

Cơ quan có tài sản là Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, điện thoại: 02103.812.680. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ, địa chỉ tại tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, điện thoại: 0210 3844 209.

Các ô đất có diện tích từ 90 m2 đến 150 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 9,1 triệu đồng đến 10,56 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng/ô, bước giá 200 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

TP Việt Trì, Phú Thọ sắp đấu giá 30 ô đất, khởi điểm từ 9,1 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Danh sách các ô đất sắp được đấu giá vào ngày 10/9.

Đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

Bán hồ sơ đấu giá từ ngày 23/8 đến 17h ngày 7/9 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem đất trên thực địa hoặc sơ đồ từng ô đất trong hai ngày 30/8 và 31/8.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ từ ngày 23/8 đến 17h ngày 7/9.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 7/9 đến ngày 9/9. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 1022162261 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 10/9 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

18 ô đất do Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tổ chức đấu giá

Cơ quan có tài sản là Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, điện thoại: 02103.812.680. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh, địa chỉ tại số 2436 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, điện thoại: 0210 3898179.

Các ô đất có diện tích từ 90 m2 đến 150 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 9,1 triệu đồng đến 10,56 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng/ô, bước giá 200 nghìn đồng/m2. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

TP Việt Trì, Phú Thọ sắp đấu giá 30 ô đất, khởi điểm từ 9,1 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Danh sách các ô đất sắp được đấu giá vào ngày 13/9.

Xem tài sản trong hai ngày 30 và 31/8, đăng ký tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Bán hồ sơ đấu giá đến 16h30 ngày 10/9 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức gửi bảo đảm đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh đến 16h30 ngày 10/9.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 8/9 đến 16h30 ngày 10/9. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 18001011811820 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh Phú Thọ.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 13/9 tại Hội trường tầng 3 Nhà Hành chính hiệu bộ - Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, TP Việt Trì.

chọn