Vinaconex sẽ bán 25% cổ phần tại NEDI2 cho Tập đoàn Toyota

Sau thương vụ bán vốn này, Vinaconex dự kiến giảm sở hữu vốn cổ phần NEDI2 từ 73,24% về 38,24%. Vinaconex hiện là công ty mẹ của NEDI2 với tỉ lệ sở hữu 73,24% vốn điều lệ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2 – Mã: ND2) đã thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công công ty từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.

Cụ thể, Toyota Tsusho Corporation (TTC) sẽ nhận chuyển nhượng gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2, tương ứng với 35% vốn điều lệ của NEDI2 từ cổ đông hiện hữu là Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG).

Vinaconex hiện là công ty mẹ của NEDI2 với tỉ lệ sở hữu 73,24% vốn điều lệ. Như vậy, sau thương vụ bán vốn trên, Vinaconex dự kiến giảm sở hữu vốn cổ phần NEDI2 về 38,24% và không còn nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp.

Giá chuyển nhượng chưa được công bố, tuy nhiên với mức giá của cổ phiếu ND2 đang giao dịch trên thị trường hiện nay khoảng 29.500 đồng/cp, ước tính giá trị của lô cổ phiếu trên vào khoảng hơn 500 tỉ đồng.

Vinaconex sẽ bán vốn tại NEDI2 cho Tập đoàn Toyota - Ảnh 1.

Nguồn: Fireant

Thông tin thêm về phía nhận chuyển nhượng Toyota Tsusho, đây là công ty thuộc Tập đoàn Toyota (Nhật Bản). Đơn vị này kinh doanh tổng hợp tuy nhiên hoạt đông chính là xuất khẩu ô tô thành phẩm.

Liên quan đến hoạt động của Vinaconex, mới đây HĐQT công ty ra quyết định phê duyệt chủ trương mua lại tối đa 10% số cổ phiếu VCG đang lưu hành, tương đương tối đa 44,2 triệu đơn vị.

Thời gian mua vào dự kiến trong quí IV/2020. Nguồn vốn để mua lại số cổ phiếu trên từ tổng thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quĩ thuộc vốn chủ sở hữu theo BCTC soát xét gần nhất là 1.644 tỉ đồng.

Theo Vinaconex, lần mua lại cổ phiếu này nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho các cổ đông.

chọn