Vĩnh Phúc đấu giá 28 thửa đất ở tại huyện Tam Dương, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

28 thửa đất ở tại khu Đồng Gò Xoan, thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích từ 100 m2/thửa đến 108 m2/thửa.

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Tam Dương .

Cụ thể là quyền sử dụng 28 thửa đất ở với tổng diện tích 3.008 m2 khu Đồng Gò Xoan, thôn Nhân Mỹ, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thửa đất có diện tích từ 100 m2/thửa đến 108 m2/thửa.

28 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 8 đến 15 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các thửa đất là 36,56 tỷ đồng. 

STT

Khu vực, vị trí thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

( Đồng/ hồ sơ)

Đồng/m2

Đồng/ thửa

1

E 2

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

2

E3

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

3

E4

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

4

E5

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

5

E8

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

6

E9

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

7

E 10

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

8

E 11

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

9

E 12

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

10

B 11

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

11

B 17

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

12

B 18

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

13

B 19

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

14

C 16

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

15

C 33

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

16

C 34

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

17

D 7

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

18

D 18

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

19

A 67

100

10.000.000

1.000.000.000

170.000.000

20

A 68

100

10.000.000

1.000.000.000

170.000.000

21

E 44

108

8.000.000

864.000.000

170.000.000

22

E 17

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

23

E 18

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

24

E 19

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

25

E 20

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

26

E 22

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

27

E 23

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

28

E 24

108

15.000.000

1.620.000.000

320.000.000

 

Tổng

3.008

 

36.560.000.000

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 27/1 đến hết 16h30 ngày 16/2 tại UBND xã Thanh Vân, huyện Tam Dương và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Khách hàng xem tài sản trong giờ hành chính các ngày 9/2 và ngày 10/2 tại khu vực Gò Xoan thôn Nhân Mỹ; nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá trong ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trước 16h30 ngày 17/2). Cách thức nộp tiền đặt trước là nộp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Thời gian nhận phiếu trả giá vào ngày 16/2 và ngày 17/2 tại UBND xã Thanh Vân. Về thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá, phong bì phiếu trả giá được gửi đến trụ sở Công ty trước 9h ngày 20/2.; hoặc trụ sở UBND xã Thanh Vân trước 9h ngày 20/2.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, một vòng duy nhất, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá) vào 14h30 ngày 20/2 tại hội trường UBND xã Thanh Vân.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, điện thoại 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

 

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.