Tags 2 kết quả được gắn tag "vượt lên người khổng lồ"

Vượt lên người khổng lồ là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam được ForbesBooks xuất bản. Đây là cuốn sách được Trần Uyên Phương chia sẻ những bí quyết kinh doanh để doanh nghiệp phát triển vượt bậc.

Xem thêm
chọn