(XSBP 23/3) Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 23/3/2019

XSBP 23/3/2019 - Kết quả xổ số Bình Phước bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút đã tìm ra dãy số may mắn trúng giải đặc biệt là 744566.

XSBP 23/3/2019 - xổ số Bình Phước hôm nay

Kết quả xổ số Bình Phước (KQ XSBP 23/3/2019) được quay thưởng vào lúc 16 giờ 14 phút.

Kì quay XSBP,  KQ XSMN thứ 7 hôm nay, giải đặc biệt trùng khớp với 6 chữ số 744566. Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng thuộc về khách hàng có tấm vé trùng với dãy số 20729. Dãy số 19391 trúng giải nhì trị giá 15.000.000 đồng.

(XSBP 23/3) Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay thứ 7 23/3/2019 - Ảnh 1.

Kết quả XSBP hôm nay. (Ảnh: XSBP).

Qui định về phân chia lợi nhuận trong kinh doanh xổ số

Lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số sau khi bù đắp lỗ năm trước theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quĩ phát triển khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của pháp luật, được phân phối như sau:

Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi được phân phối như sau: trích 30% vào quĩ đầu tư phát triển đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ thì không được trích quỹ đầu tư phát triển.

Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi và quĩ thưởng Viên chức quản lí doanh nghiệp, trong đó, điều kiện và mức trích lập các quĩ nêu trên được thực hiện theo qui định của pháp luật về qui chế quản lí tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

(XSTN 21/3) Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay thứ 5 21/3/2019(XSTN 21/3) Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay thứ 5 21/3/2019 (XSAG 21/3) Kết quả xổ số An Giang hôm nay thứ 5 21/3/2019(XSAG 21/3) Kết quả xổ số An Giang hôm nay thứ 5 21/3/2019 (XSVL 22/3) Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 22/3/2019(XSVL 22/3) Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 22/3/2019
chọn