Cần biết

Tập đoàn Novaland ‘góp yêu thương nối liền sự sống’

Tập đoàn Novaland ‘góp yêu thương nối liền sự sống’
Novaland tiếp tục đồng hành cùng chương trình gây quĩ mổ tim cho các trẻ em nghèo thông qua việc tài trợ 900 triệu đồng.
Cả gia đình được bảo vệ và chăm sóc toàn diện với hệ thống 'Bảo vệ gia đình Việt' Cả gia đình được bảo vệ và chăm sóc toàn diện với hệ thống 'Bảo vệ gia đình Việt'
Gia đình bình an - tài chính vững vàng là mong ước của mỗi gia đình Việt. Để đáp ứng nhu cầu và phục vụ tận tâm cho các gia đình, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng thiết kế các giải pháp tài chính ưu việt, đồng thời xây dựng Hệ thống "Bảo vệ gia đình Việt" mang lại những giá trị tích cực, góp phần cung cấp kĩ năng và kiến thức để bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tìm theo ngày
chọn