Tags

bất động sản phục hồi

  • Điểm danh loạt dự án bung hàng trong nửa đầu quý IV

    Điểm danh loạt dự án bung hàng trong nửa đầu quý IV

    Dự án 07:05 | 10/11/2023

    Từ đầu quý IV đến nay, nhiều dự án BĐS trên cả nước bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng. VARS dự báo quý cuối năm, thị trường sẽ tiếp tục phục hồi với kết quả giao dịch cải thiện rõ nét hơn 3 quý trước. Tuy nhiên, sự phục hồi này sẽ khó tăng trưởng đột biến trong ngắn hạn.
Tìm theo ngày
 bất động sản phục hồi

bất động sản phục hồi