5,5 tỷ USD vốn FDI chảy về các khu công nghiệp ở Long An

Từ khi có KCN cho đến nay, các KCN tại Long An thu hút được 1.742 dự án (gồm 836 dự án FDI và 906 dự án DDI), với tổng vốn đầu tư đạt 5,5 tỷ USD và 113.950 tỷ đồng.

Báo Long An thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thu hút 65 dự án đầu tư mới. 

Trong đó có 27 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 38 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 248 triệu USD và 14.867 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, có 64 dự án trong các KCN điều chỉnh vốn. Cụ thể, 48 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 110 triệu USD, 16 dự án DDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 972 tỷ đồng.

So cùng kỳ năm 2021, số dự án đăng ký mới giảm nhưng bù lại số vốn đầu tư từ dự án FDI và DDI đều tăng.

Lũy kế từ khi có KCN cho đến nay, các KCN tại Long An thu hút được 1.742 dự án (gồm 836 dự án FDI và 906 dự án DDI), với tổng vốn đầu tư đạt 5,5 tỷ USD và 113.950 tỷ đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh được quy hoạch 37 KCN với tổng diện tích 12.285 ha. Trong đó, 35 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam với tổng diện tích là 11.944,9 ha và hai KCN nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích 340,5 ha.

Hiện diện tích đất công nghiệp đã chuyển nhượng hoặc cho thuê tại 18 KCN đang hoạt động là hơn 2.905 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 86,85%. Diện tích đất công nghiệp lấp đầy tăng thêm từ đầu năm đến nay là 110,58 ha.

Các KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 76.789 lao động đang làm việc tại 1.568 doanh nghiệp trong KCN, trong đó có gần 3.000 lao động nước ngoài.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.