Quy mô khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico, Long An giảm 39 ha

Khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico, tỉnh Long An giảm quy mô diện tích từ 195,8 ha xuống còn 157,27 ha (giảm 38,5 ha).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico. 

Quyết định trên điều chỉnh giảm quy mô diện tích khu công nghiệp từ 195,8 ha xuống còn 157,27 ha (giảm 38,5 ha).

Chính phủ yêu cầu không chuyển phần diện tích này sang mục đích sử dụng đất khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có vi phạm hoặc chưa đảm bảo đủ điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất này thì phải có giải pháp khắc phục theo quy định. 

Về tổng vốn đầu tư của dự án, quyết định giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện dự án và chất lượng công trình.

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Long An tổ chức rà soát và chịu trách nhiệm về việc đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với quy định; giám sát, đánh giá dự án, trong đó lưu ý làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới dự án chậm triển khai thực hiện, làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có liên quan và nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án nằm liền kề theo trục đường Tỉnh lộ 823, kết nối với tuyến Quốc lộ N2.

Dự án có tổng diện tích 195,79 ha (chiếm 10% tổng diện tích toàn khu). Đây là khu công nghiệp lớn thứ ba trong cụm 13 khu công nghiệp của Đức Hòa III.

Khu công nghiệp do CTCP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn - Long An làm chủ đầu tư. CTCP Đầu tư và Phát triển Minh Đức L.A là đơn vị phát triển dự án. Dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư 388 tỷ đồng.

Ngày 15/05/2020, CTCP Đầu tư và Phát triển Minh Đức L.A đã tổ chức lễ khởi công dự án khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico tại huyện Đức Hòa.

chọn