8 dự án bất động sản đang trong giai đoạn đấu giá, đấu thầu tại Phú Yên

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có 8 dự án bất động sản đang trong quá trình đấu giá đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tính đến ngày 30/6, Phú Yên có 28 dự án bất động sản. Trong đó, có 8 dự án đã và đang triển khai; 7 dự án đã xác định chủ đầu tư và đang hoàn tất thủ tục đầu tư để đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, tỉnh có 8 dự án đang trong giai đoạn đấu giá - đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và 5 dự án đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với 8 dự án đang trong giai đoạn đấu giá đã có hai dự án được UBND tỉnh Phú Yên duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư.

8 dự án bất động sản đang trong giai đoạn đấu giá, đấu thầu tại Phú Yên - Ảnh 1.