9 dự án NOXH đang mời đầu tư ở Bình Phước

Trong năm nay, Bình Phước mời gọi đầu tư NOXH đối với 9 dự án, gồm 6 dự án nhà ở cho công nhân và 3 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20%.