Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị đấu giá 6 khu đất công rộng 226 ha, dự kiến thu về 10.700 tỷ đồng

Hiện nay, địa phương giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tổng cộng 362 khu đất công, tương đương với tổng diện tích 2.614,5 ha.

Trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh này đề xuất tổ chức đấu giá 6 khu đất với tổng diện tích 225.58 ha, số tiền dự kiến thu khoảng 10.684,5 tỷ đồng.

Cụ thể là 4 khu đất tại TP Vũng Tàu với tổng diện tích 203,18 ha, tổng số tiền dự kiến thu là 10.403,5 tỷ đồng; 1 khu đất tại huyện Xuyên Mộc với diện tích 2,4 ha, số tiền dự kiến thu khoảng 101 tỷ đồng; 1 khu đất tại thị xã Phú Mỹ với diện tích 20 ha, số tiền dự kiến thu khoảng 180 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 6 khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2021 nêu trên hiện vẫn đang còn một số vướng mắc như: chưa thống nhất về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch,…

Cũng theo Sở TN&MT, trong năm 2020 trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công hai khu đất (chuyển tiếp kế hoạch 2019), với tổng số tiền trúng đấu giá là 199,2 tỷ đồng với tổng diện tích 2,85 ha.

Hai khu đất gồm khu đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công thương với diện tích 0,84 ha tại phường 11, Vũng Tàu (giá khởi điểm 23,6 tỷ đồng và giá trúng đấu giá 29,2 tỷ đồng). Khu đất thu hồi của DNTT Tuyết Minh với diện tích 2 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với giá khởi điểm 64,8 tỷ đồng và số tiền trúng đấu giá 170 tỷ đồng.

Đối với 18 khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá 2020: Có ba khu chuyển tiếp sang năm 2021 (Cụm 5, phường 1, Vũng Tàu; Khu 2,4 ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc và khu 20ha tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ). 

7 khu đất tại Côn Đảo bàn giao cho địa phương quản lý. Một khu đang tổ chức rà chủ trương đầu tư (khu 4h tại phường Thắng Tam, Vũng Tàu - One Opera Complex).

Hai khu xen kẽ, nhỏ hẹp tổng hợp xin ý kiến UBND tỉnh (khu 0,06 ha tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) và khu 937 m2 tại TP Vũng Tàu). Hai khu đang thực hiện việc hoàn thiện hạ tầng trước khi đấu giá (khu 13,1ha tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc và 0,67 ha tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền - khu Thành Chí).

Một khu chờ rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể toàn bộ khu vực (1,83 ha thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).  Hai khu đất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bàn giao lại cho huyện Long Điền quản lý, chờ quy hoạch toàn bộ khu vực cảng 29 ha theo chủ trương tạm dừng đấu giá của UBND tỉnh (khu đất cảng tại xã Phước Hưng, xã Phước  Tỉnh).

chọn