Bắc Giang mời đầu tư hạ tầng hai cụm công nghiệp 45 ha

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tân Sỏi quy mô 20 ha và đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn quy mô 25 ha, cùng ở huyện Yên Thế, Bắc Giang.

 Một góc hạ tầng công nghiệp đã đầu tư ở tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đang mời các nhà đầu tư quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hai cụm công nghiệp (CCN) ở huyện Yên Thế.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN Đông Sơn có diện tích 25 ha. Vị trí thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn. Còn dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN Tân Sỏi có diện tích 20 ha. Vị trí thôn Tân Mải và thôn Phú Bản, xã Tân Sỏi.

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng hai CCN trên để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh.

Các nhà đầu tư quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng hai CCN trên gửi hồ sơ về UBND huyện Yên Thế. Thời gian chậm nhất đến 16h ngày 26/5/2022.

Theo Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, địa phương sẽ quy hoạch 29 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 7.840 ha. Trong đó, có 6 KCN đã thành lập và được mở rộng thêm diện tích. Điển hình là KCN Quang Châu mở rộng 90 ha; KCN Hòa Phú mở rộng 307 ha; KCN Việt Hàn mở rộng 148 ha.

Ngoài ra, Bắc Giang tiến hành sáp nhập CCN Tăng Tiến vào KCN Vân Trung; CCN Tân Mỹ - Hồng Thái vào KCN Việt Hàn; CCN Nội Hoàng vào KCN Song Khê – Nội Hoàng. Tổng diện tích sau mở rộng, sáp nhập của các KCN đã thành lập là 2.006 ha.

Bên cạnh đó, có ba KCN đã có trong quy hoạch theo công văn số 216 ngày 23/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: KCN Yên Sơn – Bắc Lũng, KCN Yên Lư, KCN Tân Hưng được tiếp tục mở rộng thêm 536 ha. Tổng diện tích sau mở rộng là 1.268 ha.

Bắc Giang cũng tiến hành quy hoạch mới 20 KCN với diện tích 4.566 ha, gồm: Tiên Sơn – Ninh Sơn (sáp nhập CCN Trung Sơn – Ninh Sơn vào KCN này); Quang Châu 2; Song Mai – Nghĩa Trung; Mỹ Thái – Xuân Hương – Tân Dĩnh; Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm; Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện; Đức Giang; Huyền Sơn; Thái Đào – Tân An; Xuân Cẩm – Hương Lâm; Hòa Yên; Yên Sơn; Đồng Phúc; Tự Lạn – Bích Sơn – Trung Sơn; Thượng Lan; Nghĩa Hưng; Ngọc Thiện; Phúc Sơn; Ngọc Lý; Mỹ Thái.

Đến giai đoạn sau năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ  giữ nguyên các KCN đã có trong quy hoạch. Đồng thời, mở rộng thêm một số KCN đã có trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030 với tổng diện tích mở rộng là 270 ha, gồm: KCN Huyền Sơn mở rộng 50 ha; KCN Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện mở rộng 170 ha; KCN Yên Sơn – Bắc Lũng mở rộng 50 ha.

Bên cạnh đó, tiến hành quy hoạch mới ba KCN: Quế Nham, huyện Tân Yên diện tích 200 ha; An Hà, huyện Lạng Giang 300 ha; Cẩm Lý – Vũ Xá, huyện Lục Nam 404 ha.

Ngoài phát triển các KCN, đến năm 2030, Bắc Giang cũng sẽ bố trí quy hoạch 65 CCN với diện tích 3.164 ha. 

chọn
Dự kiến quy hoạch mới 5 cây cầu kết nối Đồng Nai - Bình Dương
5 cây cầu mới kết nối Đồng Nai - Bình Dương gồm cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.