Bắc Kạn bãi bỏ 24 chủ trương tài trợ quy hoạch từng được chấp thuận

Tỉnh bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch, sản phẩm quy hoạch của các doanh nghiệp như Onsen Fuji, Trường Thành Việt Nam, Sơn Hải, Quốc tế Sơn Hà,...

UBND tỉnh Bắc Kạn có thông báo bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ quy hoạch và dừng thực hiện các nội dung liên quan đến việc tài trợ lập quy hoạch. 

Lý do là việc tài trợ quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Cụ thể, có 7 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ sản phẩm quy hoạch của UBND tỉnh bị bãi bỏ là văn bản tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đầu tư của CTCP dịch vụ Du lịch Onsen Fuji; tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam; tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư của CTCP xây dựng và dịch vụ Sơn Hải; văn bản tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết; văn bản tài trợ sản phẩm quy hoạch, khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư Khu đô thị mới đường Tây Minh Khai; tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư; chấp thuận tài trợ sản phẩm quy hoạch và khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư.

17 văn bản chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí quy hoạch của UBND tỉnh bị bãi bỏ gồm: Văn bản chấp thuận việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch và nghiên cứu đầu tư trên của CTCP Quốc tế Sơn Hà tại TP Bắc Kạn; chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch và nghiên cứu dự án đầu tư trên địa bàn TP Bắc Kạn; chấp thuận khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tại huyện Chợ Mới; chấp thuận khảo sát, tài trợ quy hoạch Khu dân cư mới Sông Cầu; 

Bãi bỏ văn bản về việc đồng ý tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tại khu vực hồ Bản Chang, huyện Ngân Sơn; phân khu xây dựng tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể và phân khu xây dựng tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Văn bản về việc chấp thuận khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch tại huyện Chợ Mới ; tại TP Bắc Kạn; tại xã Dương Quang, TP Bắc Kạn; tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn; tại các xã Quảng Khê và xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể; tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới; tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới; tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông và tại huyện Ba Bể.

Ngoài ra, tỉnh này cũng bãi bỏ ba thông báo cuộc họp dừng thực hiện các nội dung liên quan đến việc tài trợ lập quy hoạch, gồm thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp xem xét tiến độ và ý tưởng quy hoạch trên địa bàn huyện Ba Bể của CTCP Tập đoàn FLC và các nội dung liên quan; cuộc họp thống nhất việc lập và tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng khu vực hồ Nặm Cắt, xã Dương Quang, TP Bắc Kạncuộc họp đôn đốc tình hình thực hiện tài trợ quy hoạch trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan. 

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.