Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch giao thông huyện Nam Đông được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên địa bàn huyện có những tuyến giao thông quan trọng như đường tỉnh 14B. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông đến năm 2020, định hướng về giao thông đó là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 14B La Sơn - Nam Đông, thúc đẩy xây dựng hoàn thành đường 74 Nam Đông và A Lưới. Phối hợp, hỗ trợ các đối tác triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan. Tiếp tục nâng cấp, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông tại trung tâm huyện lỵ, giao thông liên xã, liên thôn từng bước đầu tư đường vào các vùng sản xuất tập trung.

Thị trấn Khe Tre là trung tâm huyện lỵ về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nam Đông. Theo quy hoạch chung thị trấn Khe Tre đến năm 2030, bên cạnh các tuyến giao thông đối ngoại và nội thị trên địa bàn thị trấn, quy hoạch bố trí bãi đỗ xe của các khu công cộng, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, công viên cây xanh,… đảm bảo bán kính phục vụ. Trước mắt, sử dụng bến xe phục vụ bãi đỗ cho tất cả các loại xe cơ giới; sau năm 2025 chuyển bến xe khách, xe tải đến vị trí gần cầu Le No, bến xe hiện tại làm bãi đỗ cho xe du lịch. 

Từ trung tâm huyện Nam Đông tới TP Huế cách khoảng 50 km; tới sân bay Quốc tế Phú Bài cách khoảng 40 km. 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Nam Đông được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.   

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Huyện Nam Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Nam Đông thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.