Đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Thị trấn Phong Điền là một trong 16 xã, thị trấn của huyện Phong Điền. Thị trấn Phong Điền có diện tích 18,82 km², dân số năm 2015 là 6.743 người. Thị trấn giáp với nhiều xã khác của huyện Phong Điền. 

Trên địa bàn thị trấn có tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 17 và tỉnh lộ 6. Bên cạnh đó, đường Hiền Sỹ, đường Vân Trạch Hòa, đường Văn Lang, đường Hồ Nguyên Trừng là những đường lớn tại thị trấn.

Trong tương lai, thị trấn Phong Điền sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường kéo dài khoảng 2,3 km, bắt đầu từ đường Phước Tích, cắt qua đường tỉnh 6, đi qua Trung tâm y tế huyện Phong Điền và cuối cùng kết thúc ở đường Hiền Sỹ. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở thị trấn Phong Điền được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:  

Đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thị trấn Phong Điền thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch thị trấn Phong Điền theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế . Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Phong Điền trên bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Phong Điền TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở thị trấn Phong Điền TẠI ĐÂY.