Đất có quy hoạch ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Thị trấn Phong Điền là một trong 16 xã, thị trấn của huyện Phong Điền. Thị trấn Phong Điền có diện tích 18,82 km². Thị trấn giáp với nhiều xã khác của huyện Phong Điền.

Cụ thể, phía đông giáp xã Phong Hiền và xã Phong An; phía tây giáp xã Phong Thu; phía nam giáp xã Phong Thu và xã Phong An; phía bắc giáp xã Phong Thu và xã Phong Hoà.

Trên địa bàn thị trấn hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở thị trấn Phong Điền thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phong Điền giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thị trấn Phong Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của thị trấn Phong Điền được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Phong Điền giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).