Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thái Sơn là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 6.06 km². Về địa giới hành chính xã Thái Sơn phía đông giáp quận Kiến An; phía tây giáp xã Mỹ Đức; phía tây giáp xã Tân Dân; phía bắc giáp thị trấn Trường Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Quy hoạch giao thông xã Thái Sơn có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xã Thái Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch.


 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Thái Sơn TẠI ĐÂY.