Đất có quy hoạch ở xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở xã Trường Thọ, huyện An Lão theo bản đồ sử dụng đất.

Trường Thọ là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 8,18 km². Về địa giới hành chính xã Trường Thọ phía đông giáp xã Trường Thọ; phía nam và tây giáp huyện An Lão; phía bắc giáp tỉnh Hải Dương.

Địa bàn xã Trường Thọ có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Trường Thọ thể hiện một phần trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050:

 Khu đất có quy hoạch của xã Trường Thọ được thể hiện trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Trường Thọ TẠI ĐÂY.