Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Trên địa bàn xã Thọ Sơn hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: DT501, Nghi Sơn – Thọ Xuân…

Xã Thọ Sơn có mạng lười giao thông khá thuận lợi khi có tuyến đường Nghi Sơn – Thọ Xuân được kết nối với đường DT501 ở phía đông bắc. Tuyến đường đi qua địa bàn 5 huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Tĩnh Gia và khu kinh tế Nghi Sơn. Tuyến đường được đầu tư xây dựng, hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dọc theo tuyến đường và lan tỏa đến các khu vực xung quanh. 

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Xã Thọ Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Thọ Sơn là một xã của huyện Triệu Sơn, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn cũng được xác định theo quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn. Quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn, bản đồ này được UBND huyện Triệu Sơn công bố công khai để lấy ý kiến người dân.

Bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thọ Sơn TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.

chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.