Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên mới nhất

Cùng cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông tại 2 thị trấn và 8 xã trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Cụ thể:

Gồm, 2 thị trấn: Bản đồ quy hoạch ở thị trấn Tân Thành, Tân Bình.

Tại 8 xã: Bản đồ quy hoạch ở xã Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Thường Tân.

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên cũng sẽ được chia thành hai loại là: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông.

Trong đó, bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Còn bản đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp các địa phương, cơ quan, cá nhân có những thay đổi định hướng dùng quỹ đất phù hợp với nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Bình Dương.

- Hình ảnh huyện Bắc Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

- Hình ảnh ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Hình ảnh ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.